Đà Nẵng rà soát quy hoạch các nhà văn hóa

Chuyên mục: Tin tức » Tin tức về nhà đất cho thuê tại Đà Nẵng.               - 29/10/2013               Nguồn: kientrucvietnam
TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát và xử lý các trường hợp nhà văn hóa và nhà sinh hoạt tại địa phương xuống cấp, không thể sử dụng được, các nhà văn hóa được đầu tư chỉ mang tính hình thức, không có tác dụng thiết thực với địa phương.

quy hoach nha van hoa
Nhà văn hóa thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát quy hoạch các nhà văn hóa và nhà sinh hoạt tại địa phương. Trong đó, đề xuất xử lý những trường hợp cụ thể đối với những nhà đã xuống cấp, không thể sử dụng được, cũng như những trường hợp các nhà được đầu tư chỉ mang tính hình thức, không có tác dụng thiết thực với địa phương, đồng thời củng cố đội ngũ quản lý và xây dựng kinh phí hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thôn và nhà sinh hoạt tổ dân phố, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng 100% thôn có nhà văn hóa, trong đó, có 57/118 thôn có nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tỷ lệ 48,3%; 209/5.666 tổ dân phố có nhà sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, chiếm tỷ lệ rất thấp (5,54%). Trong đó chỉ có 50% nhà sinh hoạt tổ dân phố hoạt động bình thường; và 88% trong số 209 nhà sinh hoạt thiếu trang thiết bị.

quy hoach nha van hoa
Nhiều nhà văn hóa thiếu thiết bị hoặc bị bỏ hoang

Kinh phí hoạt động của các nhà họp tổ dân phố, nhà văn hoá thôn chủ yếu dựa vào phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; không hoạt động thường xuyên, hiệu quả sử dụng thấp, nhiều nhà bị xuống cấp, thiếu trang thiết bị hoạt động. Nhân sự quản lý đều do Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ khu dân cư điều hành, kiêm nhiệm; đa số chưa qua đào tạo và thay đổi thường xuyên nên dẫn đến lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động.
Like Drana.vn