Phóng sự ảnh
Chủ nhật,ngày 17 tháng 10 năm 2021

Lãnh đạo Đà Nẵng.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng Nhiệm kỳ 2010 - 2015


1. Nguyễn Bá Thanh
- Ủy viên TW Đảng,
Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch HĐND,
Trưởng đoàn ĐBQH
TP Đà Nẵng
2. Trần Thọ
- Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy
3. Trần Văn Minh
- Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND
thành phố
4. Bùi Văn Tiếng
- Trưởng Ban Tổ chức
Thành ủy
5. Võ Công Trí
- Trưởng Ban Tuyên
giáo Thành ủy
6. Lê Kim Củng
- Chủ nhiệm Ủy ban
 Kiểm tra Thành ủy
7. Trần Đình Liễn
- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
8. Huỳnh Nghĩa
- Phó Chủ tịch HĐND
thành phố
9. Võ Duy Khương
- Phó Chủ tịch Thường
trực UBND thành phố
10. Văn Hữu Chiến
- Phó Chủ tịch UBND
thành phố
11. Nguyễn Mạnh Hùng
- Bí thư Quận ủy Hải Châu
12. Nguyễn Thanh Quang
- Chủ tịch UBMTTQ thành phố
13. Nguyễn Viết Hoàng
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
huy Quân sự thành phố
14. Nguyễn Văn Sơn
- Giám đốc
Công an thành phố
15. Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
 
Phóng Sự Ảnh