Biển Đông : Những căn cứ chiến lược ở Thái Bình Dương

Chuyên mục: Kiến thức » Tin tức biển               - 18/06/2011
Nhiều nước ven Thái Bình Dương đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự hiện đại tại khu vực chiến lược này.
Like Drana.vn